Otázka:

Ako mám správne napísať profesiu ženy? Má to byť komerčný právnik Jana Mrkvičková, alebo komerčná právnička?

Heslá:

predseda – predsedníčka, advokát – advokátka, poslanec – poslankyňa, technik – technička, komerčná právnička, advokátka

Odpoveď:

S prenikaním žien do všetkých povolaní a funkcií vytvorili sa k mužským názvom aj ich ženské prechýlené podoby, napr. predsedapredsedníčka, advokát advokátka, poslanec poslankyňa, techniktechnička. Ak je vykonávateľom profesie alebo funkcie žena, jej pomenovanie sa má používať v ženskom rode. Správne sú teda pomenovania komerčná právnička, advokátka.


Otázka z 09. 10. 2003 bola zodpovedaná dňa 10. 10. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predseda – predsedníčka