Otázka:

Je z jazykovedného hľadiska pomenovanie myjavský kopaničiarsky kraj alebo myjavský kopaničiarsky región? Píšu sa s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

myjavské kopanice, myjavský kopaničiarsky región, myjavský kopaničiarsky kraj

Odpoveď:

Oblasť Slovenska v okolí mesta Myjavy charakteristická rozptýleným osídlením sa najčastejšie označuje ako myjavské kopanice. Takéto pomenovanie sa uvádza aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka pri hesle kopanica (v elektronickej podobe aj na www.juls.savba.sk) a v 3. zväzku Encyklopédie Slovenska (Bratislava: VEDA 1979) ako samostatné heslo. Z jazykového hľadiska sú správne aj pomenovania myjavský kopaničiarsky kraj alebo myjavský kopaničiarsky región. Všetky pomenovania sa píšu s malým začiatočným písmenom, lebo nejde o geografické názvy ani o oficiálne územnosprávne jednotky. Podľa Encyklopédie Slovenska sa myjavské kopanice ... rozprestierajú na južných a juhovýchodných svahoch Bielych Karpát, na Myjavskej pahorkatine od Senice smerom na Myjavu, Starú Turú, Bošácu (tu prechádzajú aj na moravskú stranu – Lopeník, Starý Hrozenkov), ďalej cez Hornú Súču až po dolinu Vláry, ... slovenská časť myjavských kopaníc sa tradične delí na myjavskú a trenčiansku podoblasť a z hľadiska spádovitosti a národopisných čŕt ap. patrí k myjavskej podoblasti aj Podkylava, Krajné, Hrašné a kopanice obce Kostolné.  


Otázka z 14. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 17. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu myjavské kopanice