Otázka:

Píše sa „hop sa“, „hej sa“ v básničke pre najmenších spolu alebo osobitne?

Heslá:

hopsa, hejsa

Odpoveď:

Citoslovcia hopsa, hejsa sa píšu ako jedno slovo.


Otázka z 09. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hopsa