Otázka:

Je správny výraz kontaktná relácia?

Heslá:

kontaktový, kontaktová relácia, kontakt

Odpoveď:

V slovnom spojení, na ktoré sa pýtate, odporúčame používať prídavné meno kontaktový – kontaktová relácia (slovné spojenie sa pri hesle kontakt uvádza aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). 


Otázka z 07. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 07. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kontaktový