Otázka:

Ak je talianske priezvisko napr. Cerullo, Scanno, je potom rodina Cerulloovcov, Scannoovcov? A pri mene ako Sarratore vypadáva koncové e - rodina Sarratorovcov?

Heslá:

talianske mená, mená na-o, vzor kuli, vzor chlap

Odpoveď:

Cudzie mužské mená a priezviská zakončené na -o sa v slovenčine skloňujú tak ako mužské domáce mená zakončené na -o podľa vzoru chlap, napr. Krasko – Kraska, Botto – Botta, Mikloško – Mikloška, alebo mužské domácke mená zakončené na -o, napr. Jano, Jožo, Fero, Palino, alebo všeobecné podstatné mená zakončené na -o, napr. ujo, strýko, dedo. To znamená, že v genitíve a akuzatíve majú príponu -a, napr. Galileo – Galilea, Umberto – Umberta, Sandro – Sandra, Tiepolo – Tiepola, Cerullo – Cerulla, Scanno – Scanna. Koncové -o vypadáva aj pri odvodzovaní: Galileo – galileovský, Umberto – umbertovský, Sandro – sandrovský, Tiepolo – tiepolovský, Cerullo – Cerullovci – cerullovský, Scanno – Scannovci – scannovský. Talianske mená a priezviská zakončené na -e, ktoré sa vyslovuje, skloňujeme podľa vzoru kuli: Bramante – Bramanteho – Bramanteovci, Versace – Versaceho – Versaceovci, Sarratore – Sarratoreho – Sarratoreovci.


Otázka z 09. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu talianske mená