Otázka:

Čo sú to opánky?

Heslá:

opánka, opánky

Odpoveď:

 

 

Slovo opánka, v množnom čísle opánky, zachytáva starší Slovník slovenského jazyka (2. zv., 1960) ako zastarané slovo s významom „druh koženej obuvi podobnej krpcom“. Slovník cudzích slov (2005) uvádza slovo opánka ako výraz srbského a chorvátskeho pôvodu vo význame „ľahká obuv sťahovaná remienkami cez priehlavok“ (porov. citované príručky, ktoré sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV juls.savba.sk). Slovo opánka zachytáva aj Slovník slovenských nárečí (2. zv., 2006) s výkladom „druh koženej obuvi s návlakmi podobnej krpcom“ a s dokladmi z Brezovej pod Bradlom a z Detvy.


Otázka z 09. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu opánka