Otázka:

Je spisovný výraz náhrobný kameň alebo náhrobník?

Heslá:

náhrobník, náhrobok, náhrobný

Odpoveď:

Správne sú oba výrazy – náhrobný kameň i náhrobník, ako aj slovo náhrobok (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).


Otázka z 09. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu náhrobník