Otázka:

Je správny výraz ďasovov?

Heslá:

ďas

Odpoveď:

Slovo ďasovov v slovenčine nie je. Ak ide o preklep a chceli ste sa spýtať na genitív alebo akuzatív množného čísla podstatného mena ďas s významom „čert, diabol, parom“, správny tvar je ďasov, napr. v genitíve svet besov a ďasov a v akuzatíve (v básni) A búra zarachotí, zhon ďasov rozveje. Dodávame, že slovo ďas sa v slovenčine častejšie používa a skloňuje ako neživotné podstatné meno, čomu by v akuzatíve množného čísla zodpovedal tvar (vidím) ďasy.


Otázka z 09. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ďas