Otázka:

Ktoré spojenie je správne: perkusný hudobný nástroj alebo perkusívny hudobný nástroj?

Heslá:

perkusný/perkusívny hudobný nástroj, perkusie, bicie nástroje

Odpoveď:

 

 

Presvedčili sme sa, že v súčasnej jazykovej praxi sa používajú spojenia perkusný hudobný nástroj aj perkusívny hudobný nástroj. Prídavné meno perkusný je utvorené domácou príponou -ný od podstatného mena perkusia ("úder, náraz, rana"), ktoré sa prevzalo do slovenčiny z latinčiny. Vo všetkých slovenských lexikografických príručkách sa zhodne uvádza iba tento tvar prídavného mena (príručky nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.svba.sk). Z jazykového hľadiska nemožno odmietať ani tvar perkusívny (podobne ako máme napríklad tvary invázny aj invazívny), ako sme však uviedli, toto slovo sa zatiaľ neuvádza v príručkách slovenského jazyka. Preto Vám odporúčame uprednostňovať spojenie perkusný hudobný nástroj. Dodávame, že v odbornej terminológii sa v súvislosti s perkusnými hudobnými nástrojmi používa aj termín bicie nástroje alebo perkusie.


Otázka z 08. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 15. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu perkusný/perkusívny hudobný nástroj