Otázka:

Je výraz "pracovná pozícia" správny? (Ide o pracovné miesto.)

Heslá:

pozícia, funkcia, pracovné miesto, pracovné zaradenie

Odpoveď:

Slovo pozícia ako pomenovanie pracovného miesta či funkcie sa v slovenčine začalo používať s príchodom zahraničných firiem a nadnárodných spoločností na Slovensko. Hoci sme spočiatku upozorňovali, že v slovenčine má slovo pozícia (prevzaté z latinčiny)  predovšetkým významy ako poloha, rozmiestnenie alebo umiestnenie a nie je potrebné rozširovať jeho význam podľa anglického vzoru na úkor zaužívaných pomenovaní pracovné miesto a funkcia, v súčasnosti je toto slovo v novom význame natoľko rozšírené, že možno očakávať, že sa spracuje aj do príslušného zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka. Okrem nového pomenovania pozícia sa však naďalej používajú aj výrazy pracovné miesto, pracovné zaradenie či funkcia (podstatným menom funkcia sa väčšinou pomenúva vyššie postavenie v hierarchii zamestnancov).


Otázka z 08. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 15. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu pozícia