Otázka:

Považuje sa za vlastnoručnú výrobu aj taká, pri ktorej sa použilo technické elektrické zariadenie ako vŕtačka, plnička, miešačka a podobne?

Heslá:

vlastnoručná výroba

Odpoveď:

Prídavné meno vlastnoručný má síce význam „uskutočnený, zhotovený vlastnou rukou (vlastnými rukami)“, čo však neznamená, že bez použitia nástrojov. Napríklad vlastnoručný podpis sa nedá zrealizovať bez pera a vlastnoručná výroba nie je možná bez pracovných pomôcok a nástrojov. Vo výkladových slovníkoch slovenského jazyka sa však uvádzajú iba základné významy slov, takže nemôžeme presnejšie vymedziť hranicu, čo sa ešte považuje za vlastnoručnú výrobu a čo už nie. Ak sa napríklad pojem ako vlastnoručná výroba uvádza v legislatívnom texte (v zákone, vyhláške, smernici a pod.) môže sa v ňom význam daného spojenie presnejšie definovať.


Otázka z 08. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vlastnoručná výroba