Otázka:

Je správne slovné spojenie zastavané plochy o výmere 200 štvorcových?

Heslá:

zastavané plochy o výmere, zastavané plochy s výmerou, výmera

Odpoveď:

 Pri určovaní veľkosti, množstva či rozsahu Krátky slovník slovenského jazyka (2003) namiesto predložky o odporúča používať predložku v: jednotka o sile 20 mužov – jednotka v sile 20 mužov, alebo predložku s: sud o obsahu 500 l – sud s obsahom 500 l. Vzhľadom na to v slovnom spojení zastavané plochy o výmere 200 m2 predložku o odporúčame nahradiť predložkou s: zastavané plochy s výmerou 200 m2. V niektorých slovných spojeniach možno namiesto predložky o použiť okrem predložiek v aj bezpredložkovú väzbu s genitívom, napr. pozemok výmery 200 m2. Dodávame, že Krátky slovník slovenského jazyka je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na našej webovej stránke http://slovniky.juls.savba.sk.

 

 

 


Otázka z 11. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 01. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zastavané plochy o výmere