Otázka:

Sú spisovné výrazy urobiť dojem a spraviť dojem?

Heslá:

spraviť dojem, urobiť dojem

Odpoveď:

Výrazy spraviť dojem urobiť dojem sú oba správne, o čom sa možno presvedčiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) pri výklade slovesa spraviť, urobiť i podstatného mena dojem. Citovaný slovník je spolu s Pravidlami slovenského pravopisu (2000), ako aj s ďalšími publikáciami sprístupnený na stránke slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 08. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 01. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spraviť dojem