Otázka:

Prečo v televízii aj v rozhlase používajú slovo senior namiesto pekných slovenských slov starec, starček, starenka?

Heslá:

senior, starček, starenka, starec, starena

Odpoveď:

Slovo senior má viacero významov. Označuje sa ním staršia z dvoch príbuzných osôb rovnakého mena, spravidla otec, v športe športovec staršej vekovej kategórie (v oboch prípadoch je jeho opakom slovo junior), ďalej starší alebo najstarší člen nejakého spoločenstva, zhromaždenia a pod., napr. senior zboru (t. j. nestor), a v evanjelickej cirkvi predstavený správneho obvodu zahrnujúceho niekoľko zborov. Novšie sa slovom senior začal nazývať starší človek, dôchodca. Slová starček, starenka sú zdrobneniny od slov starec, starena. Možno súhlasiť, že sú to pekné slovenské slová, ktoré sa ako štylisticky príznakové výrazy používajú na označenie starých ľudí, a to starého muža (starček) a v niektorých nárečiach starej matky (starenka), a tiež v literatúre, najmä v ľudovej slovesnosti, napr. v rozprávkach. Slovom seniori sa novšie pomenúvajú osoby v staršom veku, dôchodcovia.


Otázka z 23. 09. 2011 bola zodpovedaná dňa 22. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu senior