Otázka:

Je správne, ak v médiách používajú slovo ingrediencia namiesto prísada?

Heslá:

ingrediencia, surovina, prísada

Odpoveď:

Slovo ingrediencia je odborný výraz označujúci látku, ktorá sa pridáva do lieku, výrobku a pod. Slovom ingrediencia sa označuje i prísada do pripravovaného jedla alebo nápoja. V súčasnosti sa slovo ingrediencie používa v kuchárstve na pomenovanie nielen prísad (korenín, byliniek, pochutín), ale všeobecne surovín, z ktorých sa jedlo pripravuje. Nahrádzanie slova suroviny slovom ingrediencie v danom prípade nie je namieste. Podobne v receptoch uverejňovaných v časopisoch zaužívaný výraz postup, resp. pracovný postup nevhodne vytlačil prevzatý výraz ako na to.


Otázka z 23. 09. 2011 bola zodpovedaná dňa 22. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ingrediencia