Otázka:

Kedy sa píše % pred a kedy za textom, keď chcem označiť množstvo? Napr. 5 % sušená zmes alebo sušená zmes 5 % ?

Heslá:

5 % sušenej zmesi

Odpoveď:

Predpokladáme, že ide o vyjadrenie množstva sušenej zmesi v percentách (presnejšie toho, že niečo obsahuje päť percent sušenej zmesi). Keď bude číselný údaj na začiatku, spojenie sušená zmes by sa malo skloňovať, teda 5 % sušenej zmesi. Keby sa číselný údaj uviedol na konci, mal by sa oddeliť interpunkčným znamienkom, napr. sušená zmes: 5 % alebo sušená zmes – 5 %.

Pre úplnosť dodávame, že spojenie 5 % môže vyjadrovať aj prídavné meno  päťpercentný a v takom prípade údaj 5 % sušená zmes sa prečíta ako päťpercentná sušená zmes, čo pravdepodobne nezodpovedá významu, ktorý potrebujete vyjadriť.

 


Otázka z 08. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 5 % sušenej zmesi