Otázka:

Je správne, ak cestovné kancelárie používajú slovo "destinácia" namiesto slova "oblasť"?

Heslá:

destinácia

Odpoveď:

Cudzie slovo destinácia je latinského pôvodu. Zaznamenáva ho už Slovník cudzích slov z r. 1976 ako knižné slovo v dvoch významoch: 1. určenie, 2. predurčenie, osud. V súčasnosti sa slovo destinácia používa v novom, treťom význame, a to najmä v cestovnom ruchu, kde sa ním označuje miesto pobytu ponúkané cestovnými kanceláriami. Slovo destinácia v tomto novom význame zachytáva Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv., 2006).


Otázka z 23. 09. 2011 bola zodpovedaná dňa 22. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu destinácia