Otázka:

Ako sa správne píše a skloňuje názov koncentračného tábora Osvienčim?

Heslá:

Osvienčim

Odpoveď:

 

 

Názov poľského mestečka má v slovenčine štandardizovanú podobu Osvienčim, ktorú nájdete aj v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Ide o neživotné podstatné meno mužského rodu vzoru dub. Rovnakú podobu a skloňovanie má aj názov koncentračného tábora Osvienčim, ktorý má v jednotlivých pádoch jednotného čísla tieto tvary: N Osvienčim, G (z) Osvienčimu aj (z) Osvienčima (dvojtvar), D (k) Osvienčimu, A (navštíviť) Osvienčim, L (o) Osvienčime, I (s) Osvienčimom.


Otázka z 08. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Osvienčim