Otázka:

Je správne uvádzať slovo "šetriť" v súvislosti s vyšetrovaním dopravnej nehody?

Heslá:

šetriť, vyšetrovanie

Odpoveď:

 Sloveso šetriť má v slovenčine niekoľko významov: 1. obmedzovať spotrebu, neplytvať, napr. šetriť vodou, 2. sporiť, napr. šetriť na auto, 3. chrániť pred predčasným opotrebovaním, napr. šetriť si šaty, zdravie, 4. neničiť, nepoškodzovať, napr. šetriť školský majetok. Krátky slovník slovenského jazyka (2003) zaznamenáva ešte 5. význam slovesa šetriť, a to „zisťovať, skúmať, prešetrovať“, pričom sloveso šetriť v tomto význame hodnotí ako výraz administratívneho slangu, čiže nespisovný výraz. Nespisovné výrazy by sa nemali používať v oficiálnej komunikácii.


Otázka z 23. 09. 2011 bola zodpovedaná dňa 22. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šetriť