Otázka:

Ako mám správne zapísať slovom dátum pod jeho číselný zápis?

Heslá:

slovný zápis dátumu, dátum slovom

Odpoveď:

V slovnom zápise dátumu v riadku pod jeho číselným zápisom odporúčame použiť veľké začiatočné písmeno, napr.

14. 2. 2012

Štrnásteho februára dvetisícdvanásť.

 


Otázka z 10. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 26. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slovný zápis dátumu