Otázka:

Je spisovné slovo "pištoľa", ktoré je druhovým označením 9mm zbrane vzor 82 z roku 1988? Alebo je to archaizmus?

Heslá:

pištoľ i pištoľa

Odpoveď:

Súčasné kodifikačné príručky, čiže Pravidlá slovenského pravopisu (2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (2003), uvádzajú na označenie ručnej strelnej zbrane slovo pištoľ pištoľa. Ide teda o dvojtvar. Ak by sa slovo pištoľa pokladalo za archaizmus, uvádzal by sa pri ňom tento kvalifikátor. Keďže v súčasnosti je oveľa frekventovanejší tvar pištoľ (jeho preferenciu naznačuje to, že sa v príručkách uvádza na prvom mieste), v terajšej odbornej literatúre, ako konštatujete,sa používa slovo pištoľ.

 


Otázka z 18. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pištoľ i pištoľa