Otázka:

Je správne uviesť v projektovej dokumentácii spojenie stavebno-technické riešenie stavby alebo stavebnotechnické riešenie stavby?

Heslá:

stavebno-technické riešenie stavby

Odpoveď:

Zložené prídavné mená sa píšu so spojovníkom vtedy, keď ich význam je súhrnom významov oboch zložiek. Napríklad zložené prídavné meno kultúrno-spoločenský zahŕňa význam prídavných mien kultúrny spoločenský (napr. kultúrno-spoločenský týždenník je týždenník, ktorý sa zaoberá kultúrnym a spoločenským dianím). Rovnocennosť vzťahu oboch zložiek sa vyjadruje pomocou spojovníka. Druhým typom sú zložené prídavné mená, ktoré vznikli z dvojslovných pomenovaní, a to zo spojenia prídavného mena s podstatným menom, napr. národná reprezentácia – národnoreprezentatívny, sociálne právo – sociálnoprávny. Zložky týchto prídavných mien sa píšu bez spojovníka. Okrem toho existujú dvojice rovnako znejúcich zložených prídavných mien, ktoré sa odlišujú významom, čo sa naznačuje aj tým, že jedno sa píše so spojovníkom a druhé bez spojovníka. Ako príklad možno uviesť prídavné meno kultúrno-politický, ktoré má význam „súvisiaci s kultúrou a politikou, čiže „kultúrny a politický“, napr. kultúrno-politický vývoj, a prídavné meno kultúrnopolitický, ktoré vyjadruje význam „súvisiaci s kultúrnou politikou“, napr. kultúrnopolitický prehľad.

V prípade projektovej dokumentácie k stavbe by sa podľa nášho názoru mal používať výraz stavebno-technické riešenie stavby.     

 


Otázka z 16. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stavebno-technické riešenie stavby