Otázka:

Ako mám v knižke o Štrbskom Plese písať meno Szentiványi? Je správne Sentiváni?

Heslá:

Szentiványi – Sentiváni

Odpoveď:

Osobné mená z uhorského obdobia slovenských dejín odporúčame písať v podobe, v akej ich uvádza Slovenský biografický slovník (Martin: Matica slovenská 1986 – 1994) a Biografický lexikón Slovenska (Martin: Slovenská národná knižnica ­– Národný biografický ústav. 1. zv. 2002, – 2. zv. 2004, 3. zv. 2007). Vo Vašom prípade je to podoba Sentiváni.

 


Otázka z 23. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Szentiványi – Sentiváni