Otázka:

Nie som si istá, či správne používam slovo GRETL (názov programu zložený z iniciálok). Pri skloňovaní mám používať napr. v GRETL-i?

Heslá:

GRETL

Odpoveď:

Pri používaní skratkových slov písaných verzálami, ktoré sa vyslovujú ako jedno slovo (zložky sa nehláskujú), v nepriamych pádoch sa k celému slovu pomocou spojovníka pripájajú príslušné pádové prípony, napr. do TANAP-u, v SĽUK-u. Niektoré, zväčša frekventované názvy, ktoré pôvodne vznikli ako skratkové slová, sa časom začnú používať ako bežné vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom iba na začiatku slova, napr. do Sľuku, v Tanape. Rovnako možno postupovať aj pri názve programu GRETL, napr. v GRETL-i alebo v Gretli. Skloňovaniu názvu sa dá vyhnúť predsunutím slova program (ako druhového označenia), teda v programe GRETL.


Otázka z 08. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu GRETL