Otázka:

Ako hodnotíte slovo "pôžičkáreň"? Ako toto slovo vzniklo a čo označuje? Prečo sa toto slovo nenachádza v slovníkoch?

Heslá:

pôžičkáreň, požičovňa

Odpoveď:

V slovenčine máme ustálené slovo požičovňa ako pomenovanie podniku, v ktorom sa niečo požičiava, napr. požičovňa člnkov, požičovňa filmov, požičovňa hudobných nástrojov, požičovňa kníh. Tak aj podnik, v ktorom sa požičiavajú autá, sa volá požičovňa áut alebo autopožičovňa. Slovo pôžičkáreň je nové, vo výkladových slovníkoch slovenčiny zatiaľ nezachytené, zato v jazykovej praxi už rozšírené slovo. Označuje sa ním nebankový podnik poskytujúci finančné pôžičky. Oba výrazy teda označujú prevádzku, ktorej náplňou činnosti je požičiavanie, no slovo požičovňa vyjadruje tento význam všeobecne (je utvorené od slovesa požičať), kým slovo pôžičkáreň je utvorené od slova pôžička, ktoré má význam „požičanie peňazí; požičaná suma“, čiže sa viaže  na požičiavanie financií. Zo slovotvorného hľadiska slovo pôžičkáreň patrí medzi slová s príponou -áreň/-areň/-iareň pomenúvajúce miesto, kde sa vykonáva nejaká činnosť, ako sú názvy podnikov, pracovísk, dielní a pod., napr. elektráreň, hlinikáreň, pečiváreň, parketáreň, gombikáreň, mliekareň, čistiareň, mraziareň. Je to teda novšie, pravidelne utvorené spisovné slovo, o ktorom možno predpokladať, že sa zachytí v pripravovanom Slovníku súčasného slovenského jazyka.


Otázka z 07. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pôžičkáreň