Otázka:

Ktorý tvar ženského mena je v tomto prípade správny: s Tünde Kováčovou alebo s Tündou Kováčovou?

Heslá:

Mary, Carrie, Joan, Sarah, Tünde, skloňovanie ženských mien

Odpoveď:

V slovenčine sa skloňujú iba ženské rodné mená zakončené na -a, ako Jana, Zuzana, Michaela, Kristína, Anna a pod. Ženské rodné mená zakončené na inú hlásku (ide o cudzie mená ako Mary, Carrie, Joan, Sarah aj Tünde) sú nesklonné, čo znamená, že meno Tünde si zachováva vo všetkých pádoch rovnaký tvar. Inštrumentál mena Tünde Kováčová má mať podobu s Tünde Kováčovou.


Otázka z 06. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Mary