Otázka:

Je pravda, že výraz drevené uhlie je nesprávny a správne je drevné uhlie?

Heslá:

drevný, drevený, drevné uhlie

Odpoveď:

Čierna hmota vznikajúca rozkladom dreva pri vysokej teplote bez prístupu vzduchu sa spisovne nazýva drevné uhlie(porov. heslá drevo, drevný uhlie v lexikografických príručkách sprístupnených v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk).            


Otázka z 06. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu drevný