Otázka:

Je spisovný vyraz ''na byt'' ( napr. idem na byt )?

Heslá:

na byt, dobytu

Odpoveď:

V slovenčine sa smerovanie do vnútorného priestoru vyjadruje predložkou do, napr. idem do školy, do domu, do izby, do kancelárie a takisto aj idem do bytu. Spisovnej slovenčine zodpovedajú spojenia idem do bytu alebo idem domov,alebo (ak bývate v podnájme alebo v prenajatom byte) hovorovo idem na privát. S podstatným menom privát, ktorým sa nepomenúva objekt na bývanie, ale forma bývania, sa používa predložka na. V slovenčine sa síce používa aj zvrat vziať niekoho na byt, ktorým sa vyjadruje význam „vziať niekoho do podnájmu“, ale ani v tomto prípade sa nevyjadruje predložkou na smerovanie do bytu, ale účel (podobne ako napr. v spojení prijať niekoho na skúšku).


Otázka z 06. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na byt