Otázka:

Aké sú gramatické kategórie slovesa "ide" vo vete Sedem trpaslíkov ide po lese?

Heslá:

sloveso ide, ide

Odpoveď:

Vo vete Sedem trpaslíkov ide po lese je určitý slovesný tvar plnovýznamového slovesa ide (vo význame „kráča“), pri ktorom sa určujú tieto gramatické kategórie: 3. osoba, jednotného číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, činný rod. Ide o nepravidelné sloveso.


Otázka z 05. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sloveso ide