Otázka:

Nazýva sa pracovník lodenice lodník alebo lodeničiar? Prípadne inak?

Heslá:

lodeničiar

Odpoveď:

Systémová podoba pomenovania zamestnanca lodenice je lodeničiar (ako napr. železnica – železničiar, hranica – hraničiar). Slovo lodeničiar sa síce v slovenských slovníkoch neuvádza, no podľa dokladov z textov v Slovenskom národnom korpuse a na internete sa používa (aj keď väčšina dokladov sa vzťahuje na označenie účastníka alebo fanúšika hudobného festivalu Lodenicav Piešťanoch). Slovo lodník má iný význam, ktorý si môžete overiť v slovníkoch na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk.

 

 


Otázka z 05. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lodeničiar