Otázka:

Ako sa skloňuje slovo riť? V slovníkoch sa skloňuje podľa vzoru kosť, čiže genitív je do riti, ale podľa tohto vzoru by v množnom čísle boli dve riti, ale podľa mňa má byť plurál dve rite.

Heslá:

riť

Odpoveď:

 

Niektoré podstatné mená ženského rodu zakončené na sa skloňujú čiastočne podľa vzoru dlaň a čiastočne podľa vzoru kosť, napr. hrsť – do hrsti, dve hrste; chuť – bez chuti, dve chute. Podobne aj slovo riť má v jednotnom čísle tvary podľa vzoru kosť – do riti – a v množnom čísle podľa vzoru dlaň – dve rite.  ­ 


Otázka z 04. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 07. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu riť