Otázka:

Je spisovný výraz botník?

Heslá:

botník, skrinka na topánky, topánkovník

Odpoveď:

Slovo botník je z češtiny a v slovenčine je nespisovné, pretože je odvodené od slova bota, po slovensky topánka. V slovenčine sa na pomenovanie úložného priestoru na topánky zaužíval výraz skrinka na topánky alebo jednoslovný výraz topánkovník.  

 


Otázka z 22. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu botník