Otázka:

Je správne slovné spojenie "fiskalizácia pokladníc" alebo "fiškalizácia pokladníc"?

Heslá:

fiškálny, fiškalizácia pokladníc

Odpoveď:

Správny je výraz fiškalizácia (tak ako fiškálny), čiže fiškalizácia pokladníc.

 


Otázka z 18. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 30. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu fiškálny