Otázka:

Je vhodné použiť výraz akčný alebo akciový v prípade, že chcem vyjadriť, že sa jedná o predaj tovaru so zľavou?

Heslá:

akčný, akciový, akcia

Odpoveď:

 

Prídavné mená akčný akciový utvorené zo slova akcia sú obe správne, no majú rozličnú spájateľnosť. Ako správne uvádzate, vo význame „súvisiaci s akciou, predajom so zľavou; ktorý je zakúpený v akcii, lacnejšie, za výhodnejšiu cenu“ sa používa prídavné meno akciový – akciová ponuka, akciové ceny, akciový predaj (porov. 1. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006) – a prídavné meno akčný sa používa napr. v spojeniach akčný výbor, akčný rádius, akčný film, akčný hrdina, akčná scéna.

 


Otázka z 15. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu akčný