Otázka:

Existuje v slovenčine slovo nepovšimnuteľný? Ak áno, je to spisovné?

Heslá:

nepovšimnuteľný

Odpoveď:

Prídavné meno nepovšimnuteľný je správne utvorené príponou -teľný zo slovesa nepovšimnúť si a má význam „ktorý si nemožno povšimnúť, sotva povšimnuteľný“. V textoch Slovenského národného korpusu je dvadsať dokladov na jeho použitie, napr. v spojeniach nepovšimnuteľné dobro, nepovšimnuteľný  rozdiel, nepovšimnuteľný fakt, nepovšimnuteľná váha slova. V podobnom význame sa v slovenčine používajú prídavné mená nespozorovateľný, nebadateľný, nepatrný.

 


Otázka z 04. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nepovšimnuteľný