Otázka:

Ako sa správne skloňujú mužské priezviská zakončené na -ov? Aký je tvar datívu od priezviska Palkov: Palkovi alebo Palkovovi?

Heslá:

Gorbačov, Žukov, Petrov, Palkov, priezviská na -ov

Odpoveď:

Mužské priezviská zakončené na -ov sa skloňujú podľa vzoru chlap. To znamená, že v datíve sa k priezvisku pridáva prípona -ovi, napr. Gorbačov – Gorbačovovi, Žukov – Žukovovi, Petrov – Petrovovi, tak aj Palkov – Palkovovi.


Otázka z 04. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Gorbačov