Otázka:

Ako môžem nahradiť vo vetnom spojení výraz kto každý?

Heslá:

kto každý, kto všetko

Odpoveď:

Slovným spojením kto každý vo význame, ktorý uvádzate vo svojom e-maile, sa nahrádza ustálená konštrukcia kto všetko, napr. Kto všetko si dá polievku? – Nevedel, kto všetko ešte príde. V súčasných (ani starších) slovenských slovníkoch sa neuvádza, no podľa dokladov z internetu sa používa aj vo verejných jazykových prejavoch. Z hľadiska územného rozšírenia nebolo preskúmané, v kartotéke dialektologického oddelenia nášho ústavu o ňom nemáme doklady, možno ide o novšie spojenie. Z hľadiska spisovnosti ho možno zaradiť medzi hovorové konštrukcie, pričom neutrálne ekvivalentné vyjadrenia sú tie so zámenom všetko.


Otázka z 24. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kto každý