Otázka:

Aký pôvod má priezvisko Kapitola?

Heslá:

kapitola

Odpoveď:

 

S otázkou o pôvode Vášho priezviska sme sa obrátili na PhDr. Milana Majtána, DrSc., vedúceho oddelenia dejín slovenčiny nášho ústavu, ktorý sa venuje uvedenej problematike.

Slová kapitolakapitula pochádzajú z latinského slova capitulum, ktoré je zdrobneninou slova caput „hlava“ (gen. capitis). V slovenčine funguje všeobecné podstatné meno kapitula vo význame „zbor kanonikov pri biskupskom chráme; sídlo tohto zboru“ a zachovalo sa aj ako súčasť vlastného mena, geografického názvu obce Spišská Kapitula (v súčasnosti časť obce Spišské Podhradie), ktorá bola sídlom spišského prepoštstva, kapituly, neskôr biskupstva.

Priezvisko Kapitola sa zaraďuje do skupiny priezvisk, ktoré pochádzajú z prezývky, pričom motivácia jej vzniku sa už dnes dá ťažko zistiť aj z toho dôvodu, že východiskové latinské slovo caput má viacero významov (napr. hlava, vrch, vrchol, zdroj, prameň, príčina, pôvod, človek, jednotlivec, osoba, duša, občianstvo, občianska česť a i.), ktoré prebrali aj iné jazyky.
Otázka z 08. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kapitola