Otázka:

Ktorý variant je správny: Začíname z dola alebo Začíname zdola; Príbehy z dola alebo Príbehy zdola?

Heslá:

z dola/zdola, zdola

Odpoveď:

Význam „z miesta ležiaceho dolu“ sa v slovenčine vyjadruje príslovkou zdola. Správne sú spojenia Začíname zdola Príbehy zdola.


Otázka z 03. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu z dola/zdola