Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píšu názvy ako Felícia (Škoda Felícia), Felda (detto), Hubert (Hubert de Luxe), Karpatské (Karpatské horké špeciál)?

Heslá:

apelatíva, apelativizácia, Škoda, Felicia, škodovka, felda, fiatka, meďák, fordka, Hubert

Odpoveď:

 

 

Značky automobilov sa považujú za vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom aj vtedy, keď sa neuvedie plný názov konkrétneho typu auta, napr. Škoda Felicia Fun aj Škoda Felicia, aj Škoda samostatne, aj Felicia samostatne, aj Felicia Fun, resp. aj Fun. (Pripomíname, že značka Felicia sa píše s krátkym i.). Na druhej strane odvodené názvy typu felda, škodovka, fanko, fiatka, meďák, fordka a pod. nie sú vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom. Medzi týmito dvoma prípadmi, ktorých pravopis je jednoznačný, však ešte stoja apelatíva, teda pôvodne vlastné mená niektorých typických výrobkov, ktoré sa začali používať ako všeobecné podstatné mená na pomenovanie celého druhu výrobkov. Napríklad v receptoch sa uvedie: potrebujeme 250 g hery, pričom sa slovom hera nemyslí konkrétna značka margarínu Hera, ale všeobecne stužený tuk na pečenie ľubovoľnej značky. Aj niektoré populárne značky áut sa používajú v apelativizovanej podobe, keď sa nimi všeobecne pomenúva nejaký druh vozidiel, napr. vo vete Ten sa ledva zmôže na feliciu (t. j. na „ľudové“ auto nižšej triedy všeobecne) alebo Aj ja by som sa rád vozil v mercedese (v drahom luxusnom vozidle). Charakter apelatíva vyplýva z kontextu a nie je vždy možné určiť presnú hranicu, kedy ešte ide o vlastné meno – o značku, ktorú treba písať s veľkým začiatočným písmenom, a kedy ide o apelatívum.

            Názov šumivého vína Hubert je značka, ktorú treba písať s veľkým začiatočným písmenom, a nemáme doklady o tom, že by sa tento názov používal ako apelatívum. Na druhej strane karpatské horké (na etiketách sa uvádza tvar karpatská horká) je zrejme pomenovanie druhu bylinného likéru, ktorý na Slovensku vyrába viacero likérok, čomu zodpovedá písanie s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 03. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu apelatíva