Otázka:

Čo je zlé na vete Dať niečo na rováš (na oplátku za niečo)? Nie je to správne?

Heslá:

rováš, dať na rováš, mať na rováši

Odpoveď:

Slovom rováš sa pôvodne pomenúvala jednak štvorhranná latka alebo palica, na ktorú sa v minulosti zárezmi značilo zaplatenie daní aj dlh v krčme, ako aj samotné zárezy na palici. Z pomenovania palice so zárezmi rováš pochádza aj zvrat mať (u niekoho) niečo na rováši s významom „previniť sa voči niekomu, dlžiť mu ospravedlnenie, nápravu a pod.“, ktoré sa používa dodnes. V minulosti sa používali aj spojenia dať niečo na rováš, brať niečo na rováš, kupovať niečo na rováš, žiť/piť na rováš s významom „na dlh“, nie „na odplatu, na revanš“ (porov. spracovanie hesla rováš v slovníkoch slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk). 


Otázka z 02. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rováš