Otázka:

Akú podobu ma slovo "rádius" v prvom páde množného čísla?

Heslá:

rádiusy, rádiá

Odpoveď:

Pri slove rádius sa pripúšťajú obidva spôsoby skloňovania – so zachovávaním koncového -us aj s jeho vypadávaním (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk). V nominatíve plurálu sú preto správne obidva tvary rádiusy aj rádiá.


Otázka z 02. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rádiusy