Otázka:

V spojení 2 % ľudí veria sa slovo veriť uvádza v tvare veria alebo verí?

Heslá:

tisíce ľudí súhlasia/súhlasí, desaťtisíce návštevníkov si prezreli/prezrelo výstavu, milióny ľudí bežali/bežalo

Odpoveď:

Pri vyjadreniach typu tisíce ľudí súhlasia/súhlasí, desaťtisíce návštevníkov si prezreli/prezrelo výstavu, milióny ľudí bežali/bežalo sú správne obidve možnosti. V prvej z nich sa prísudok zhoduje so slovom tisíce, desaťtisíce, milióny (gramatická zhoda), v druhom prípade ide o významovú zhodu, keď namiesto číselných výrazov môžeme použiť napríklad slovo veľa. V spojení, ktoré uvádzate, však ide o presné, nie približné číselné vyjadrenie, preto v ňom odporúčame väzbu s číselným výrazom, teda 2 % ľudí veria.   

 


Otázka z 02. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tisíce ľudí súhlasia/súhlasí