Otázka:

Ako sa píše správne všeobecne záväzné nariadenie m/Mesta Bardejov/a? Skloňuje sa slovo Bardejov?

Heslá:

mesto, pomenovací nominatív

Odpoveď:

Slovo mesto aj slovo obec sa píšu s malým začiatočným písmenom, pretože ide o druhové označenie vlastného mena mesta alebo obce, napr. mesto Bardejov, obec Brodské. Vysvetlenie tohto pravopisu nájdete v elektronickej poradni, keď zadáte do vyhľadávača heslo mesto/Mesto Modra.

V syntaktickom systéme slovenčiny máme obe konštrukcie, a to zhodnú konštrukciu s prístavkom, keď vlastné (miestne) meno sa zhoduje so všeobecným pomenovaním mesto, napr. Galéria mesta Bratislavy, v banskom meste Kremnici, i nezhodnú konštrukciu s pomenovacím nominatívom, v ktorej miestne meno ostáva v nominatíve, napr. Galéria mesta Bratislava, v banskom meste Kremnica. Zhodná konštrukcia sa používa najmä pri známych menách, resp. pri ustálených názvoch, napr. Galéria mesta Bratislavy, Magistrát hlavného mesta Bratislavy. Pri neznámych, najmä cudzích menách sa názov mesta kvôli identifikácii ponecháva v nominatíve, napr. v meste Liège. V slovnom spojení, ktoré uvádzate, sú správne obe konštrukcie: všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejova i všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov.


Otázka z 02. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 9 odpovedí k heslu mesto