Otázka:

Píše sa vo vete "Vyniesť to na svetlo je v určitom ohľade úplne samozrejmé, ale môže sa to javiť ako radikálny čin" čiarka?

Heslá:

čiarka

Odpoveď:

Vo vete Vyniesť to na svetlo je v určitom ohľade úplne samozrejmé, ale môže sa to javiť ako radikálny čin nie je potrebné písať čiarku za slovom svetlo.


Otázka z 15. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 15. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 27 odpovedí k heslu čiarka