Otázka:

Je spisovný výraz tužka?

Heslá:

tužka, ceruzka

Odpoveď:

Slovo tužka hodnotí Krátky slovník slovenského jazyka (2003) ako hovorový výraz, jeho štylisticky neutrálny ekvivalent je slovo ceruzka. Hovorové slová patria medzi spisovnú vrstvu slovnej zásoby, ale keďže sú štylisticky príznakové, ich používanie je z hľadiska štylisticko-komunikačných kritérií ohraničené. To znamená, že by sa nemali používať v oficiálnom jazykovom prejave, kde je namieste voliť štylisticky bezpríznakové, čiže neutrálne slová (napr. v označení výrobku, v reportáži o výrobe ceruziek a pod.).

 


Otázka z 24. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tužka