Otázka:

Akú podobu má mať nápis na stuhe smútočného venca: lúči sa rodina Brinzova alebo Brinzová?

Heslá:

rodina Brinzová

Odpoveď:

 Pomenovanie rodiny má správnu podobu rodina Brinzová s dlhým -á, tak ako sa píše s dlhým -á aj ženské priezvisko pani Brinzová. Je síce pravda, že v minulosti vznikli ženské priezviská i rodinné pomenovanie z privlastňovacích prídavných mien, napr. pán Brinza – Brinzova žena, Brinzova rodina, ale už približne pred sto rokmi sa ženské priezviská i rodinné pomenovania prestali považovať za privlastňovacie prídavné mená a začali sa písať s dlhým -á. Nápis na stuhe má mať podobu lúči sa rodina Brinzová s dlhým -á.


Otázka z 01. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Brinzová