Otázka:

Píše sa názov obrazu "Svätá Anna Samotretia z Rožňavy" s veľkým začiatočným písmenom v slove svätá?

Heslá:

Svätá Anna Samotretia, názvy umeleckých diel

Odpoveď:

Názvy umeleckých diel sa píšu s veľkým začiatočným písmenom. To znamená, že názov obrazu Svätá Anna Samotretia sa píše v uvedenej pravopisnej podobe.

 


Otázka z 30. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Svätá Anna Samotretia