Otázka:

Je správne použiť spojenie "dva a pol" napríklad v spojení so slovom vajce? Nemalo by sa to zmeniť na "dve a pol"?

Heslá:

jeden a pol, dva a pol

Odpoveď:

Zložené zlomkové číslovky jeden a pol, dva a pol nemajú kategóriu rodu, čísla ani pádu. To znamená, že v spojení s podstatnými menami mužského, ženského a stredného rodu sa ich rod nemení: jeden a pol metra, jeden a pol minúty, jeden a pol kila; dva a pol metra, dva a pol minúty, dva a pol kila, čiže aj dva a pol vajca.

 


Otázka z 23. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 08. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jeden a pol