Otázka:

Je želanie "Pekný deň!" čechizmus?

Heslá:

pekný deň!

Odpoveď:

V slovenčine sa podľa jednotlivých fáz dňa ustálili pozdravné formuly dobré ráno!, dobrý deň!, dobrý večer! dobrú noc! Formula pekný deň! je novšia a v súčasnosti konkuruje zaužívanej formule dobrý deň! Ide o prevzatie anglickej frázy Have a nice day, ktorá sa často prekladá doslova Majte pekný deň! či Majte ešte pekný deň! Výraz pekný deň! tedanie je čechizmus a z jazykového hľadiska nemožno mať proti nemu námietky, pretože želacia formula môže mať podľa situácie i vzťahu osoby k adresátovi želania rozličné podoby. A tak môžeme niekomu zaželať príjemný deň, pekný deň, úspešný deň, slnečný deň, pekný sviatočný deň, úspešný pracovný deň a pod. Na rozdiel od výrazu dobrý deň!, ktorý je konvenčne ustálený ako pozdrav pri stretnutí, resp. nadviazaní komunikácie a zachováva si pozdravný charakter, uvedené formuly väčšmi akcentujú želací ráz.Výraz majte v želacej fráze Majte pekný deň! je však slovenčine cudzí; v našom jazyku máme v takejto fráze ustálený výraz želám, želáme, napr. želám (želáme) ti (vám) pekný (príjemný, úspešný...) deň.

 


Otázka z 15. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 01. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pekný deň!